Hotline 1: 0912.645.995

Hotline 2: 0989.788.722

Kết Nối Với Chúng Tôi

Kết nối với chúng tôi
Tư vấn

Phòng Tổ chức hành chính

Điện thoại: 024 3 9425 318

Phòng Thị trường 1  ( Bao gồm: Malaysia, Trung đông, Singapore, Macao, Nga, CH Síp và các thị trường khác)

Điện thoại: 024 3 9425032

Hotline: 0989 788 722

Phòng Thị trường 2 ( Bao gồm: Thuyền viên, Công xưởng Đài loan)

Điện thoại: 024 3 9425028

Phòng Đài loan ( Bao gồm: Công xưởng Đài loan)

Điện thoại: 024 39427 107

Phòng Nhật Bản ( Bao gồm: Tu nghiệp sinh, Du học Nhật bản)

Điện thoại: 024 3 8224 940

Phòng tuyển dụng

Điện thoại: 024 3 9420486

Phòng Tài chính kế toán 

Điện thoại: 024 3 9425029

Phòng Đào tạo( Địa chỉ: Tổ 19, thị trấn Đông Anh, Hà nội)

Điện thoại: 024 3 8837206

Đơn hàng mới
0912.645.995