Hotline 1: 0918.431.155

Hotline 2: 0989.788.722

Kết Nối Với Chúng Tôi

Kết nối với chúng tôi
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TUYỂN KS CƠ KHÍ, XÂY DỰNG...

TUYỂN KS CƠ KHÍ, XÂY DỰNG...

13/02/2020

Số lượng: 200 người

Nơi làm việc: Tokyo, Chiba, Osaka...

Lương cơ bản: 18-22 Man/tháng

Tuyển dụng thị trường Nhật Bản

Tuyển dụng thị trường Nhật Bản

12/02/2020

Số lượng: 800 người

Nơi làm việc: Nhật Bản

Lương cơ bản: 14-18 Man/ tháng

Tuyển dụng thị trường Đài Loan

Tuyển dụng thị trường Đài Loan

04/02/2020

Số lượng: 3000 người

Nơi làm việc: Đài Loan

Lương cơ bản: Từ 24.000NT$/ tháng

Tuyển dụng thị trường CHLB Đức

Tuyển dụng thị trường CHLB Đức

11/02/2020

Số lượng: 120 người

Nơi làm việc: CHLB Đức

Lương cơ bản: 2000-3000 EUR/tháng

Tuyển Giúp việc Gia đình Đài Loan

Tuyển Giúp việc Gia đình Đài Loan

04/02/2020

Số lượng: 100

Nơi làm việc: Đài Loan

Lương: 24.000 NTS$/tháng

Tuyển dụng thị trường CH Sip

Tuyển dụng thị trường CH Sip

04/02/2020

Số lượng: 100 người

Nơi làm việc: CH Sip

Lương:  450 - 700USD/ tháng

Tuyển dụng thị trường Trung Đông

Tuyển dụng thị trường Trung Đông

04/02/2020

Số lượng: 1000

Nơi làm việc: Trung Đông

Lương: Từ 1200 SAR

Tuyển dụng thị trường Malaysia

Tuyển dụng thị trường Malaysia

04/02/2020

Số lượng: 1000 người

Nơi làm việc: Malaysia

Lương cơ bản: 1200 RM/tháng

Tuyển dụng TNS Nhật Bản

Tuyển dụng TNS Nhật Bản

04/02/2020

Số lượng: 800 người

Nơi làm việc: Nhật Bản

Lương: 14-18 Man

Thực tập sinh tại Singapore

Thực tập sinh tại Singapore

04/02/2020

Số lượng: 100 người

Nơi làm việc: Singapore

Lương:1200-2800 S$

Đơn hàng mới
0918.431.155