Virasimex

RAILWAY MATERIAL EQUIPMENT IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY - VIRASIMEX
LABOUR EXPORT AND JOB DEVELOPMENT CENTER
                               Our actions for you!
about_03
Home Next
Departments contact No

ADMINISTRATION DEPT

Tel: 0084 4 3 9425 318/031

MARKET No 1 DEPT ( Malaysia, Middle East, Singapore, Macau, Russia, Republic of Cyprus, etc)

Tel: 0084 4 3 9425032

Hotline: 0084 989 788 722

MARKET No 2 DEPT ( Taiwan fishing crew)

Tel: 0084 4 3 9425028

TAIWAN MARKET DEPT( Taiwan manufactories)

Tel: 0084 4 39427 107

JAPAN MARKET DEPT( Japan training, Study abroad)

Tel: 0084 4 3 8224 940

 
Các bước làm thủ tục đi XKLĐ
S50009341. Tư vấn, phân tích các thị trường phù hợp với nhu cầu, độ tuổi, giới tính và khả năng kinh tế của Người lao động. 2. Nhận hồ sơ đăng ký đi XKLĐ: Hộ chiếu, khám sức khỏe ( được cấp bởi các Bệnh viện được Bộ y tế và Bộ lao động quy định khám cho người lao động đi làm việc tại nước ngoài), 4 ảnh 4x6…
 
support