Virasimex

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu vật tư thiết bị Đường sắt - Virasimex
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN VIỆC LÀM VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG
                                Chúng tôi hành động vì bạn!
russian_03
Trang chủ Tuyển dụng Liên bang Nga
Thị trường Liên bang Nga

Trung tâm đã ký trực tiếp với đối tác Nga và đã đưa được một số lượng lao động sang Nga làm việc chủ yếu trong lĩnh vực may mặc với mức lương cơ bản tương đương khoảng 400USD/1 tháng.

Đọc thêm...
 
order_03