Virasimex

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu vật tư thiết bị Đường sắt - Virasimex
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN VIỆC LÀM VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG
                                Chúng tôi hành động vì bạn!
cyprus_03
Trang chủ Tuyển dụng Cộng hòa Sip ( Cyprus)
Thị trường Cộng hòa Sip ( Cyprus)

Hiện nay Trung tâm đ

ang cần tuyển lao động sang Cộng hoà Síp làm việc chủ yếu trong lĩnh vực giúp việc gia đình và nông nghiệp.

Đọc thêm...
 
order_03