Virasimex

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu vật tư thiết bị Đường sắt - Virasimex
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN VIỆC LÀM VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG
                                Chúng tôi hành động vì bạn!
france_03
Trang chủ Tuyển dụng Thị trường khác
Thị trường khác

Một số thị trường Công ty đang tìm hiểu để đưa người lao động sang làm việc hợp pháp như:

- Cộng hòa Angola

続きを読む...
 
order_03